w3c
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Dam1-edited.jpg
dam21.jpg
Design_1.jpg
Design_2.jpg
Design_3.jpg
Design_4.jpg
Official Portal for
Department of Irrigation and Drainage
Ministry of Energy Transition and Water Transformation
Most View

Mobile Application

Hebahan Sijil Akreditasi ISO/IEC 17025:2017- General Requirements For The Competence Of Testing And Calibration Laboratories Dari Jabatan Standard Malaysia (JSM)

Makmal Hydromechanical Testing Laboratory (HTLab) telah beroperasi melebihi 20 tahun di mana sebelum ini dikenali sebagai Unit Ujian BPME sebelum ditukarkan nama kepada HTLab pada tahun 2018. HTLab merupakan satu unit di bawah Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal (BPME), Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Makmal ini bertanggungjawab untuk melaksanakan ujian prestasi ke atas pam-pam berkapasiti sederhana (bawah 600 liter/saat) yang digunapakai di Malaysia khususnya di Jabatan Pengairan dan Saliran.

 

Pada 16 November 2022, HTLab telah memperolehi sijil akreditasi ISO/IEC 17025:2017 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories dari Jabatan Standard Malaysia (JSM). Dengan adanya akreditasi ini, pihak HTLab dapat meningkatkan kualiti pengujian prestasi pam dan dapat meningkatkan keyakitan pelanggan terhadap keputusan ujian yang dikeluarkan oleh makmal. Pencapaian ini juga telah menjadikan makmal HTLab antara makmal pengujian pam yang terbesar di Malaysia yang berjaya mendapatkan akreditasi bertaraf antarabangsa dan sekaligus membawa JPS Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi.

 

Published on 2023-03-23 15:59:38 Posted By Nurhazwani Binti Arun