Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Design_4.jpg
dam21.jpg
Design_1.jpg
Design_2.jpg
Design_3.jpg
Design_4.jpg
Official Portal for
Department of Irrigation and Drainage
Ministry of Water, Land and Natural Resources
Most View

Mobile Application

Pencapaian Piagam Pelanggan 2019Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran (Sehingga Akhir April 2019)

Bil

Piagam Pelanggan JPS

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
(Bulanan)

Jumlah Menepati Standard

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

Tidak Menepati Standard

1.

Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.

202 100%            0 0% 202

2.

Memberi ramalan dan hebahan amaran banjir monsun dalam masa 6 jam ke hadapan kepada Agensi NADMA bagi sungai-sungai yang mempunyai model ramalan banjir.

0 0 0 0 0

3.

Memberi ulasan teknikal terhadap
permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus gunaan tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.

 

 

 

 

 

 

a. BPB 0 100% 0 0% 0
b. BPLS 12 52% 11 48% 23
c. BPZP 10 90% 1 10% 11
d. BPSAH 46 100% 0 0% 46
e. BSMA 0 100% 0 100% 0

4.

Membekal maklumat – maklumat kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

         

 

a. Data Hidrologi 172 100% 0 0% 172

 

b. Peta Hazard/ Peta Banjir 3 50% 3 50% 6

 

c. Data Lembangan Sungai          

 

d. Data GIS          

 

e. Data Zon Pantai          

5.

Memastikan ketersediaan capaian portal Jabatan adalah 95%

98.20 100% 0 0 98.20


Last Updated 2019-09-10 09:18:14 by Mohd Aliff Imran Bin Nizarudin

 •  
 • Email this page