Tajuk: Selangor Akan Hadapi Satu Lagi Fenomena Air Pasang Besar

Sumber : Utusan Malaysia || Muat Turun :121006001umairpasangbesar.pdfimage

Dipaparkan pada 12-10-2006 || Dipaparkan oleh Administrator