JPS Logo
BAHAGIAN A: MAKLUMAT PELANGGAN
BAHAGIAN B: BAHAGIAN YANG DILAWATI
Nota: Sila tandakan "/" di petak berkenaan
Pejabat Ketua Pengarah
Pejabat Timb. Ketua Pengarah I (Sektor Bisnes)
Pejabat Timb. Ketua Pengarah II (Sektor Pakar)
Bahagian Pengurusan Banjir
Bahagian Projek Khas
Bahagian Ukur Bahan & Pengurusan Kontrak
Bahagian Korporat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Pengurusan Maklumat
Bahagian Saliran Mesra Alam
Bahagian Pengurusan Lembangan Sungai & Zon Pantai
Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi
Bahagian Perkhidmatan Mekanikal & Elektrikal
Bahagian Bangunan & Infrastruktur
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Bahagian Audit dan Prestasi
Pusat Serantau Tropika Lembap
Sila tandakan (/) pada ruang yang berkenaan.
1. Jantina:
Lelaki
Perempuan
2. Kategori Pelanggan:
Agensi
Kerajaan
Syarikat Berkepentingan
Kerajaan
Swasta
Institut Pengajian
Media
Pertubuhan Bukan
Kerajaan
Orang Awam
Lain-lain (Nyatakan)
3. Emel:
Pejabat Pengarah Kanan (Sektor Pengurusan)
Bahagian Rekabentuk dan Empangan