JPS Logo

Pembekalan Data Hidrologi

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

 

 

Semua pengguna perlu mengisi borang permohonan yang disediakan. Borang DI.1 atau Borang DI.2 ) boleh didapati dalam format word untuk dicetak. Selepas mengisi borang, pengguna boleh faxnya ke alamat diatas atau menghantarnya melalui email. Adalah disyorkan pengguna merujuk stesen inventori kami untuk menentukan stesen dan jangka masa perolehan data semasa proses mengisi borang. Jika data telah dibekalkan, pengguna mestilah mematuhi dengan syarat yang telah dikenakan seperti yang tertera dalam borang permohonan untuk agensi kerajaan/penyelidikan akademik atau projek swasta. Pengguna hendaklah mengemukakan borang maklumbalas pelanggan (boleh didapati dalam format word) melalui fax / e-mail / serahan tangan selepas memperolehi data.

Adakah data-data ini dikenakan bayaran?

 


Secara umum, Jabatan ini boleh mengenakan yuran kepada pengguna untuk pembekalan data kecuali untuk pembekalan data untuk projek kerajaan dan untuk tujuan penyelidikan dan akademik. Untuk kegunaan swasta sedikit caj dikenakan (Fees Order 1966) seperti dalam jadual dibawah. Yuran ini dikenakan untuk membiayai sebahagian kos penggunaan komputer dan bahan cetak. Pengguna dinasihatkan membawa media storan seperti CDRdan thumb drive untuk membuat salinan data

Jadual Yuran Dalam RM

 

Jenis Data

Untuk 3 bulan dan ke bawah

3 bulan ke 1 tahun atau diantaranya

Untuk sebarang tambahan tahun sehingga 10 tahun atau di antaranya

FUntuk sebarang tambahan tahun melebihi 10 tahun atau di antaranya

Hujan

50.00

100.00

50.00 tahunan atau di antaranya

25.00 tahunan atau di antaranya

Paras Air

155.00

310.00

155.00

72.50

Data Discharge  (State-Discharge Curve of Derived Maps)

35.00

70.00

35.00

17.50

Data Discharge (Discharge Readings)

165.00

330.00

165.00

82.50

Sejatan

35.00

70.00

35.00

17.50

Sertai GOS E-Rating

eBayar Untuk Data Hidrologi Untuk Pemegang Akaun CIMB Sahaja

CIMB Holder ONLY

 


Tatacara melalui perbankan Internet

1. Dafter masuk CIMB Click akaun peribadi

2. Klik pada Pay Bills pada menu sebelah kiri

3. Pilih JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA bagi PAY IN LIST

4. Masukkan :

* Nama

* No Syarikat / IC NO * Jumlah (RM)

5. Klik CONFIRM untuk menghantar permohonan anda

6. Klik PRINT untuk mencetak resit

7. Resit diperlukan untuk bukti pembayaran

 

Permohonan untuk data hidrologi boleh dihantarkan kepada :

 

Pengarah

Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi

Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia

Km 7, Jalan Ampang, 68000 Ampang, Kuala Lumpur.

Fax: 03-4260 1279

(u.p: Unit Pengurusan Maklumat)

E-mail :upm@water.gov.my dan upm.bsah@gmail.com

http://h2o.water.gov.my

Peta Lokasi Pejabat

 

Peta Stesen Rangkaian Hidrologi Nasional