JPS Logo

Pengurusan Lembangan Sungai

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Visi

 

Sungai yang bersih, hidup & vibran

 

Misi

 

Satu Sungai, Satu Pelan dan Satu Pengurusan pada 2010

 

Objektif

 

Menyumbang ke arah usaha-usaha Kerajaan mempertingkatkan mutu hidup rakyat di kawasan luar bandar dan bandar dengan mengadakan program pengurusan dan pemuliharaan lembangan sungai secara lebih efisyen, menyeluruh dan bersepadu.

 

Aktiviti Utama

 

1. Penentuan dasar, strategi dan garis-garis panduan dalam pengurusan sungai

2. Bekerjasama dengan setiap negeri dalam aktiviti pemulihan sungai dan projek penambahbaikan sungai

3. Memberi perkhidmatan teknikal untuk setiap negeri dan lain-lain agensi

4. Merancangan dan melaksanaan kajian sungai

 

Fungsi

 

 

Menyediakan khidmat kepakaran dalam pengurusan sungai secara bersepadu termasuk penggubalan dasar dan perundangan serta memastikan lembangan sungai diurus dengan sempurna untuk keperluan pemeliharaan kuantiti dan kualiti sumber air. ( Sungai yang Bersih, hidup & vibran)

 

  

Peranan

 

1.Pelaksanaan IRBM di seluruh Negara bagi menyokong pembangunan lestari termasuk kajian dan penyediaan pelan IRBM.

2. Melaksanakan program pengurusan sungai termasuk pemeliharaan alam semulajadi sungai, pengindahan sungai, kempen kesedaran dan program Satu Negeri Satu Sungai

3. Melaksanakan program pemulihan dan pemeliharaan sungai termasuk penyelesaian masalah hakisan tebing sungai, memulihkan dan menambahbaik keadaan sungai

4. Mengurus serta menyimpan maklumat dan data sungai yang berkaitan.

 


 

Carta Organisasi*Klik imej untuk melihat saiz sebenar.

 

myGovernment NRE MSC PEMUDAH PCB 1Malaysia